Tietosuojaseloste


Sulapian Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Sulapia tmi, toimipaikka Kajaani - Y-tunnus 1128966-3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Johanna Sula, johanna@sulapia.fi

3. Rekisterin nimi

Sulapian asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen (palaute- ja NPS-kyselyt) sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Sulapian yhteyshenkilölle Yhteydenotto-kaavakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi • Sähköpostiosoite • Puhelinnumero • Palveluntilaustiedot • Suoramarkkinointi/uutiskirjelupa • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot. Asiakaskirjauksia ei tehdä sähköisiin tiedonkäsittelyohjelmiin ja manuaaliset muistiinpanot säilytetään lukollisessa tilassa ja hävitetään asiakassuhteen päättyessä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat tuotetilauksien, laskutuksen sekä asiakkaan oman yhteydenoton kautta sekä mahdollisten arvontoihin tai kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Sulapia ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, pois lukien yrityksen strategiset palveluntuottajat (kirjanpito/laskutus/ajanvarausjärjestelmä).

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjälle kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Luo kotisivut ilmaiseksi!