Kenelle lyhytterapia sopii?

Lyhytterapiakäynnit sopivat jokaiselle, joka on motivoitunut löytämään ratkaisuja elämänsä haasteellisiin tilanteisiin tai ajanjaksoihin. Voit hakea laadullisesti parempaa elämää, elämäntapamuutoksia, jotka edistävät hyvinvointiasi tai ulospääsyä haitallisista toimintamalleistasi. Lyhytterapian työkaluilla voit löytää tien parempiin ihmissuhteisiin ja myös oman mielenhallintaan.

Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lyhytterapia antaa sinulle mahdollisuuden päästä keskustelemaan asioistasi nopeasti ilman diagnoosia tai lääkärin lähetettä. Kaikki keskustelut ja kirjaukset ovat luottamuksellisia. Terapiatapaamisten keskusteluista ei tehdä kirjauksia sähköisiin asiakastietorekistereihin.

Terapiamuotona kognitiivinen terapia on aktiivista ja käytännönläheistä. Sen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään omaa ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä sekä harjoitella uusia taitoja elämänlaadun parantamiseksi. 


❈ Matalan kynnyksen apua

Millainen voisi olla sinun näköisesi elämä? Ohjautuuko arkesi liialti ulkoapäin tulevien vaatimusten ja odotusten mukaiseksi?

Sinulla itselläsi on ratkaisuja. Autan sinua asettamaan elämääsi terveet rajat ja tekemään tavoitteellisia muutoksia kohti onnellisempaa ja tasapainoisempaa elämää. Lyhytterapian tuloksellisuudesta on selkeää tutkimuksellista näyttöä ja sen vaikuttavuus on tieteellisesti todistettu (Helsingin psykoterapiatutkimus).


❈ Tapaamisistamme saat mukaasi yhdessä mietittyjä käytännön työkaluja

Harjoitukset auttavat sinua hahmottamaan tulevaisuuden tavoitteitasi ja kulkemaan niitä kohti. Tehtäviä voivat olla esim. omien arvojen ja rajojen määrittely, itsemyötätunnon löytäminen, stressinhallinta tai pelottavalta tuntuvien tilanteiden asteittainen kohtaaminen. Etenemme aina sinun tahtiasi.


❈ Jo muutama käynti voi helpottaa

Terapeuttinen työskentely painottuu nykyhetkeen sekä tulevaan. Tutkimme yhdessä ajatuksia ja tunteita sekä niihin liittyviä haitallisia uskomuksia ja toimintamalleja. Kognitiivinen lyhytterapia auttaa oppimaan tunneilmaisua ja tunnesäätelyä. Lyhytterapiassa voit jo muutamilla käynneillä saada merkittävän avun.❈ Elämäsi tarinoita taiteen avulla

Voimme yhdistää lyhytterapiaan ja tapaamiseemme myös maalausta enkaustiikkatekniikalla. Enkaustiikka tarkoittaa abstraktisten kuvien tekemistä sulattamalla mehiläisvahaväriä paperille. Kuvia tutkimalla ja kääntelemällä niistä avautuu yllättäviä tarinoita ja sielunmaisemia.

Taideavusteinen lyhytterapia soveltuu hyvin kaikille ja taidetta syntyy kuin itsestään - aikaisempaa kokemusta et tarvitse. Kuvien tekeminen auttaa usein myös oman tarinasi kertomista, sillä kuvien kautta asioita on helpompi sanoittaa. Sopii ensimmäiseksi terapiakäynniksi tai yksittäiseksi kerraksi.

Luo kotisivut ilmaiseksi!