Kognitiivisella lyhytterapialla saadaan hyviä tuloksia masennuksen ja ahdistuksen hoidossa

30.04.2024

Lyhytterapian vaikuttavuutta seurataan koulutushoitojen aikana tiiviisti, ja ammattilaiset keräävät toteuttamistaan hoidoista kattavasti tietoja. Koulutushoitoja on ehtinyt kertyä tähän mennessä 2663, ja niistä saadun aineiston pohjalta on tehty analyysi.

Menetelmästä saadun palautteen ja analyysin tulosten perusteella kognitiivinen lyhytterapia vaikuttaa soveltuvan suomalaisiin perustason mielenterveyspalveluihin. Käytännön hoitotulokset ovat samansuuntaisia muissa länsimaissa toteutettuihin CBT-pohjaisiin interventioihin verrattuna.

Lue lisää

Kognitiivisen lyhytterapian tuoreet tulokset julkaistu

Uutisessa esitellyt tulokset ovat peräisin alla olevasta analyysista:

Kognitiivinen lyhytterapia tulokset 2024 Lataa Terapiat etulinjaan -sivulta

Lue lisää kognitiivisesta lyhytterapiasta menetelmänä

Lue Lääkärilehdessä julkaistu tuore artikkeli, jossa kerrotaan mm. Etelä-Suomen yhteistyöalueella saaduista tuloksista tarkemmin: Kognitiivinen lyhytterapia tuo apua mielenterveyskriisiin – Lääkärilehti (laakarilehti.fi)

Lähde: Terapiat etulinjaan 

Luo kotisivut ilmaiseksi!